Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Geen Kinderen 1 0 0 0 Never
Ongehuwd 20 0 0 0 Never
Geboren Osingahuizen 1 0 0 0 Never
Auke Attema werd in de wandeling ook wel "Zwarte Auke" genoemd, vanwege zijn diepliggende donkere og… 1 0 0 0 Never
Woonde bij overlijden op Gongeraheen k 117, Dongeradyk 67 te Dokkum 1 0 0 0 Never
Schoolmeester te Oude Mirdum, Oosternijkerk, Paessens, Ferwerd en Joure 1 0 0 0 Never
Woonde bij overlijden Pantsjewier 18 te Marrum 1 0 0 0 Never
Woonde bij overlijden Stienfeksterweg14, Ee 1 0 0 0 Never
Woonde te Voorburg 1 0 0 0 Never
Begraven op begraafplaats Westermeer te Joure 1 0 0 0 Never
Woonde te London, Ontario, Canada 1 0 0 0 Never
Woonde te Hantumhuizen 1 0 0 0 Never
Woonde te Molenend 1 0 0 0 Never
Begraven op begraafplaats Westermeer te Joure 2 0 0 0 Never
Woonde bij overlijden Anjerstraat 10 in Hoogeveen 1 0 0 0 Never
Woonde in Waddinxveen 1 0 0 0 Never
Woonde in Blessum 1 0 0 0 Never
begraven op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden 1 0 0 0 Never
Overleden aan leukemie 1 0 0 0 Never
doopgetuige was Folkjen Geerts 1 0 0 0 Never
NH: belijdenis 01-05-1840 te Heeg 1 0 0 0 Never
belijdenis gedaan op 10-04-1851 1 0 0 0 Never
Boer & Visser & palinghandelaar op Engeland 1 0 0 0 Never
doopgetuige was Folkjen Geerts 1 0 0 0 Never
Woonde in 1812 te Sneek 1 0 0 0 Never
woonde in 1812 te Koudum 1 0 0 0 Never
doopgetuige was Folkjen Geerts 1 0 0 0 Never
nh ouderling (1845--1849) later adm. kerkvoogd 1 0 0 0 Never
Pierkjen is het jongste kind van Siek Piers en IJtje Siebolts 1 0 0 0 Never
Aangenomen familienaam 1811 1 0 0 0 Never
kerkvoogd 1 0 0 0 Never
nh: belijdenis 20-04-1817 1 0 0 0 Never
In 1850 bewoner van de Attema-Sate te Gaastmeer 1 0 0 0 Never
NH: belijdenis 18-04-1851 1 0 0 0 Never
Woonde te Nijega nr 62 H.O.N. 1 0 0 0 Never
Woonde re Wirdum 1 0 0 0 Never
Boer 1 0 0 0 Never
Op 2 Maart 1909 met de Noordam aangekomen in New York 1 0 0 0 Never
Hoofd school met de Bijbel 1 0 0 0 Never
zie Cnossen FCA2.11 1 0 0 0 Never
Adres: Hoofdstraat 29 1 0 0 0 Never
woonplaats: Gauw 1 0 0 0 Never
te Ferwoude 1 0 0 0 Never
Woonde Lage Herenweg 78 te Marrum 1 0 0 0 Never
woonde in 1812 te Uitwellingerga 1 0 0 0 Never
Wondende te Uitwellingerga en IJlst 1 0 0 0 Never
Siek Symens was doopgetuige 1 0 0 0 Never
Doopgetuige was Siek Symens 2 0 0 0 Never
leerlooier en Wethouder van Lemsterland 1 0 0 0 Never
weduwnaar 1 0 0 0 Never
Assessor van Wymbritseradeel 1 0 0 0 Never
Woonde te Workum 1 0 0 0 Never
Verkeersongeluk 1 0 0 0 Never
Later Kuiper 1 0 0 0 Never
emigreerde rond 1880 naar Amerika 1 0 0 0 Never
Leraar en Hoofd der School Wierum, Wiinde te Wierum, Wommels, Werkendam, 1 0 0 0 Never
N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 27-02-1857, gemeente Hemelumer 1 0 0 0 Never
Kind erkend bij huwelijk ouders 1 0 0 0 Never
Twweling 1 0 0 0 Never
Tweeling 1 0 0 0 Never
Woont te Weesp 1 0 0 0 Never
N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders 1 0 0 0 Never
Woonde te Koudum 1 0 0 0 Never